Palvelut

Meiltä löydät laajat palvelut isännöitsijälle taloyhtiölle, urakoitsijalle (infra-ala), rakennuttajille (infra-ala) ja maanalaiseen rakentamisen palvelut.

ISÄNNÖITSIJÄLLE TALOYHTIÖLLE

Palvelut

– Urakoitsijakilpailutukset ja valinnat

– Tarjouspyyntöaineiston laatiminen, suunnitelmien mukaisille rakenteille rakennuksen ulko- ja sisäpuolella

– Urakoitsijalistaukset, tarjousvertailut, urakkaneuvottelut ja valinnat

– Työmaavalvonta, RT 103171 mukaisesti

Urakka-asiakirjojen laadinta

– Työturvallisuusasiakirjat

– Urakkaohjelmat

– Työselostukset

– Hankeohjelmat

Pätevyydet

- Eurofins märkätilatöiden valvoja sertifikaatti C-25722-27-20
- Valvira vesityökortti 4/2025

URAKOITSIJALLE (INFRA-ALA)

Palvelut

- Projektinjohtopalvelut (työpäällikön tehtävät)

- Projektin hankintojen kilpailutukset, valinnat, sopimusten laadinnat

- Laatusuunnitelmat

- Työsuunnitelmat

- Riskiarvionnit

- Määräseurannat

- Kustannusseurannat

- Kokoukset ja palaverit

- Suunnittelun ohjaus

- Aikataulutukset

Tarjouslaskentapalvelut

- Määrälaskennat

- Aikataulutukset

- Hinnoittelut

- Tarjouksen laadinta

- Urakkaneuvottelu

Pätevyydet

- Pääkaupunkiseudun katutyökorti 9/2025
- Tieturvakortti 1 2/2025
- Tieturvakortti 2 10/2020
- Ylipanostajan pätevyys 4/2026
- Vesityökortti 4/2025

RAKENNUTTAJILLE (INFRA-ALA)

Palvelut

- Projektinjohtopalvelut

- Projektin hankintojen kilpailutukset, valinnat, sopimusten laadinnat

- Kokoukset ja palaverit

- Suunnittelun ohjaus

- Aikataulutukset

- Urakoitsijalistaukset, tarjousvertailut, urakkaneuvottelut ja esitykset tilaajalle urakoidenmukaisesti

- Riskiarvionnit

Urakka-asiakirjojen laadinta

- Työturvallisuusasiakirjat

- Urakkaohjelmat

- Työselostukset

- Hankeohjelmat

- Turvallisuuskoordinaattoripalvelut

Pätevyydet

- Pääkaupunkiseudun katutyökorti 9/2025
- Tieturvakortti 1 2/2025
- Tieturvakortti 2 10/2020
- Ylipanostajan pätevyys 4/2026
- Vesityökortti 4/2025
- Rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattori (RIL)

MAANALAISEN RAKENTAMISEN PALVELUT

Palvelut

- Urakoiden suunnittelun avustavat tehtävät

- Projektinjohtopalvelut

- Projektin hankintojen kilpailutukset, valinnat, sopimusten laadinnat

- Kokoukset ja palaverit

- Suunnittelun ohjaus

- Aikataulutukset

- Urakoitsijalistaukset, tarjousvertailut, urakkaneuvottelut ja valinnat

- Riskiarvionnit

Urakka-asiakirjojen laadinta

- Työturvallisuusasiakirjat

- Urakkaohjelmat

- Työselostukset

- Hankeohjelmat

Pätevyydet

- Pääkaupunkiseudun katutyökorti 9/2025
- Tieturvakortti 1 2/2025
- Tieturvakortti 2 10/2020
- Ylipanostajan pätevyys 4/2026
- Vesityökortti 4/2025
- Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori (RIL)